Verkiezingscollege

Sinds 2011 is de benoeming van de Havenman/-vrouw geheel in handen van de Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar. De elf leden van het verkiezingscollege van de stichting kiezen in december de nieuwe Havenman/-vrouw van het Jaar. Dit college bestaat uit vier bestuursleden (allen onafhankelijke journalisten), drie havenmannen en of havenvrouwen (steeds de laatste drie gekozenen), drie sponsoren van de stichting (die eveneens na drie jaar aftredend zijn) en het jaarlijks gekozen Jong Haventalent.

Bestuur

 • Frank de Kruif, voorzitter
 • Leon van Heel, secretaris
 • Antoon Oosting, penningmeester
 • Jelle Gunneweg, algemeen bestuurslid

Havenmannen

 • Wick Bornet (2018)
 • Pieter van Oord (2017)
 • Jan Valkier (2019)

 Sponsoren

 • Jan Bert Schutrops, Vopak
 • Mai Elmar, Cruise Port Rotterdam
 • Hans Vervat, Matrans

Jong Haventalent

 • Koen Jellema (2019)