« Terug naar overzicht

Theo Jongedijk neemt afscheid als voorzitter

Vrijdag, 25 april 2014

Theo Jongedijk met de aanwezige Havenmannen en COO van het Havenbedrijf Ronald Paul
Foto: Gerrit de Boer

Ingekorte weergave van de toespraak van Theo Jongedijk, ter gelegenheid van de overdracht van het voorzitterschap van de stichting Havenman/-vrouw van het Jaar aan Frank de Kruif, gehouden aan boord van de Nieuwe Maze op 17 april 2014.

“De haven van Rotterdam is ruim dertig jaar een wezenlijk deel van mijn leven geweest. In 1982 werd ik door mijn werkgever De Telegraaf vanuit Den Haag naar de Maasstad gestuurd om chef te worden van de redactie aldaar. Er bleken twee persverenigingen te zijn: de Nieuwskelder, algemeen en plaatselijk politiek georiënteerd en Kyoto, gericht op de haven.

De twee verenigingen gunden elkaar het licht in de ogen niet. Om die reden kwamen ze bijeen op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Niemand kon zich dus bij beide aansluiten. Ik ‘proefde’ aan zowel Nieuwskelder als Kyoto en koos uiteindelijk voor de laatste.

Mijn redenatie: Rotterdam is bovenal havenstad. Met Kyoto, vernoemd naar een Zweeds vrachtschip waarop de oprichting van de vereniging plaatsvond, deed ik een goede keus. Een jaar of tien later ging de Nieuwskelder ter ziele, terwijl de havenpersclub het precies 55 jaar zou uithouden. Die werden gevuld met interessante bijeenkomsten en interessante reizen.

Na jaren vicevoorzitter te zijn geweest ‘onder’ Wim de Regt, mocht ik hem opvolgen in 1997 bij diens pensionering. Pas toen ging ik echt het diepe in. De jaren daarvoor waren voor Wim. Hij was nooit ziek of verhinderd.

Mijn voorzitterschap is vijf jaar onderbroken geweest door uitzending als correspondent naar Berlijn. In die jaren bleef ik als ‘buitenlid’ verbonden aan de vereniging. Bekwame vervangers waren de helaas jong overleden Jan Gerritsen en Ton Olde Monnikhof.

Door verschraling van de dagbladjournalistiek in Rotterdam moest de havenpersclub Kyoto uiteindelijk de strijd om het bestaan opgeven, zoals dat eerder ook gebeurde met ‘Het IJ en Wij’ in Amsterdam. De laatste algemene wens van de leden was het in stand houden van de onderscheiding Havenman van het Jaar, ingesteld bij het 25-jarig jubileum van de vereniging. Deze taak werd toebedeeld aan de Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar, het financiële vehikel om de persclub in onafhankelijkheid de keuze te kunnen laten bepalen.

De stichting kreeg inbreng van havenmannen, sponsoren en het Jong Haventalent onder een dagelijks bestuur van journalisten. Tezamen werd dit het verkiezingscollege.

Het voorzitterschap hiervan komt nu in handen van Frank de Kruif (freelance) en het bestuur krijgt versterking van Johan de Koster, hoofdredacteur van RTV-Rijnmond en Antoon Oosting (freelance).

Met het oog op de toekomst van de haven mag ik namens mijn neef Vincent Jongedijk aan gastheer Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam een masterscriptie aanbieden over ruimtelijke ordening op zee. Een actueel onderwerp gezien de recente bezorgdheid geuit door het Havenbedrijf om mogelijke plaatsing van windmolens vlak voor de kust.

Volgens Vincent biedt zijn werkstuk in het kader van de studie rechten mogelijk een handvat om hier actie tegen te ondernemen met verdragschending als uitgangspunt.

Rest mij het dagelijks bestuur van de stichting Havenman/-vrouw van het Jaar en het voltallig verkiezingscollege veel succes toe te wensen bij voortzetting van de werkzaamheden.

Aan het Havenbedrijf Rotterdam heel veel dank voor het mooie initiatief van dit bijzondere afscheid. Ik wens u allen, havenmannen en relaties, een behouden vaart.”