« Terug naar overzicht

Allard Castelein

Havenman van het jaar 2023

CEO Havenbedrijf Rotterdam

Allard Castelein was tot 15 juli 2023 CEO van Havenbedrijf Rotterdam

Een Havenman/vrouw van het Jaar heeft zich in de afgelopen twaalf maanden onderscheiden met een positieve bijdrage aan de maritieme en industriële ontwikkeling van de Rotterdamse haven, of wordt gekozen op grond van zijn/haar verdiensten in het verleden. Bij Allard Castelein is naar het oordeel van de Stichting beide het geval.

Sinds zijn aantreden in 2014 als president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam heeft Allard Castelein het voortouw genomen in de ingrijpende omslag die de haven moet doormaken. Onder zijn leiding heeft het Havenbedrijf het bedrijfsleven – zowel oud als nieuw – weten te committeren aan het doel van een CO2-neutrale haven. Er is een portfolio van ruim vijftig projecten ontwikkeld, alle gericht op de energietransitie.

Allard Castelein heeft in 2023 veel vruchten mogen plukken van het werk dat in voorgaande jaren is verzet. Een aantal langlopende projecten is dit jaar tot een doorbraak of afronding gekomen. Voorbeelden zijn de investering van Gasunie in het waterstofnetwerk, de vergunningaanvraag voor de waterstoffabriek van Eneco, het groene licht voor Porthos, en de uitrol van walstroom en de warmteleiding.

Ook op logistiek gebied was 2023 een memorabel jaar met de invoering van NextLogic, de ingebruikname van de Container Exchange Route – beide na een jarenlange aanloop – terwijl APM Terminals en RWG uitbreidingen van hun terminals op Maasvlakte II aankondigden.